เริ่มสร้างบ้านทำอย่างไรดี?
  • mainline


เริ่มสร้างบ้านทำอย่างไรดี?
ถ้าเราจะเริ่มสร้างบ้านดีๆสักหลังหนึ่ง มีวิธีใดบ้าง เราสามารถแยกได้เป็น 3 แบบหลักๆครับ

1.วิธีดั้งเดิม (Traditional Approach) เป็นวิธีที่เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่โดย มี 3 ขั้นตอนคือ Design (ออกแบบ) – Bid (ประมูลราคา) – Build (ก่อสร้าง) เป็นวิธีที่เราต้องจัดหาสถาปนิกมาออกแบบบ้านให้เราก่อน จากนั้นจึงหาผู้รับเหมามาประมูลราคาและทำการก่อสร้างต่อไป

- Design (ออกแบบ) เจ้าของบ้านจะต้องจัดหาสถาปนิกมาทำการออกแบบบ้านให้โดยเริ่มที่ขั้นตอนแบบร่างเพื่อสรุปให้ได้การใช้สอย หน้าตาบ้าน วัสดุ ราคาเบื้องต้น จากนั้นจึงทำการเขียนแบบก่อสร้าง และแบบขออนุญาตก่อสร้างต่อไป
- Bid ย่อมาจาก Bidding (ประมูลราคา) เจ้าของบ้านต้องหาผู้รับเหมา รับสร้างบ้าน เข้ามารับแบบบ้านเพื่อนำไปคิดราคา เสนอราคาในรูปแบบบัญชีปริมาณ (BOQ) โดยผู้ออกแบบหรือบริษัทที่ปรึกษา (Consult) จะเป็นผู้ช่วยเจ้าของบ้านในการพิจารณาสรุปเลือกผู้รับเหมา โดยใช้เกณฑ์ด้านราคาและคุณภาพควบคู่กันเปรียบเทียบกับราคากลางที่ผู้ออกแบบหรือบริษัทที่ปรึกษาจัดทำขึ้น
- Build (ก่อสร้าง) ผู้รับเหมาสร้างบ้านที่ชนะการประมูลจะเข้าดำเนินการก่อสร้างตามแบบ โดยมีผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดเรื่องแบบเพิ่มเติมหรือให้คำชี้ขาดในการดำเนินงานกรณีที่แบบส่วนนั้นไม่สมบูรณ์

2.วิธีออกแบบรวมก่อสร้าง (Design & Build)

เป็นวิธีการรวมผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างไว้ด้วยกันในแบบ One Stop Service โดยดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน บางครั้งรวมถึงการขอสินเชื่อปลูกสร้างอีกด้วย ซึ่งวิธีนี้ได้แก่ การรับสร้างบ้าน ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งลูกค้ามีความสะดวกสบายกว่าวิธีแรก

3.วิธีการก่อสร้าง (Construction Management)
วิธีการนี้คือการแยกงานออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามประเภทโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม,งานไฟฟ้า เป็นต้น เป็นลักษณะการก่อสร้างเพื่อขาย หรือบ้านขนาดเล็กๆ งานก่อสร้างวัดวาอาราม ซึ่งเจ้าของต้องการทยอยนำเงินทุนมาใช้จ่ายเป็นระยะๆ เมื่อพร้อม
สรุปทั้ง 3 วิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันดังนี้

เห็นได้ว่าทั้ง 3 วิธีมีข้อมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ความเหมาะสมกับขนาดของโครงการบ้านที่เราสร้างและความพร้อมของเจ้าของบ้านด้วยครับ

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
instagram wordpress download burun estetiği hacklink elektronik sigara hacklink satış evden eve nakliyat