รับสร้างบ้าน ด้วยมาตรฐานที่สากลยอมรับ ISO9001:2008
 
รับสร้างบ้าน ด้วยมาตรฐานที่สากลยอมรับ ISO9001:2008
รับสร้างบ้านเกี่ยวกับทรี.ดี.เฮ้าซิ่งข่าวและกิจกรรมของ ทรี.ดี.เฮ้าซิ่งระบบและบริการรับสร้างบ้านแบบบ้าน Perspectiveผลงานบ้านสร้างเสร็จวีดีโอ รับสร้างบ้านร่วมงานรับสร้างบ้านกับทรี.ดี.เฮ้าซิ่งติดต่อบริษัทรับสร้างบ้าน
 
 • รวมแบบบ้านทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง
 • แบบบ้านรุ่นExcellence yb08
 • แบบบ้านรุ่นExcellence yb07
 • แบบบ้านรุ่นExcellence sp14
 • แบบบ้านรุ่น The Exclusive ex08
 • แบบบ้านสวย
 • ผลงานบ้านสร้างเสร็จ10
 • ผลงานบ้านสร้างเสร็จ05
 • แบบบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว
 • บ้านที่สร้างเสร็นในสถานที่จริง
  Let 'Talk
Let’s Talk ประจำเดือนเมษายน : สร้างบ้านเชื่อตามซินแสหรือสถาปนิกดี?

          ต้องยอมรับว่าธุรกิจรับสร้างบ้านในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านความน่าเชื่อถือ  การให้บริการ  ประสบการณ์  ทีมงานที่ชำนาญเฉพาะ  แต่สิ่งสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง คือการวางแผนงานก่อสร้างที่ดี

การวางแผนงานที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงว่ากำหนดว่า จะทำอะไรเมื่อไหร่?  เสร็จเมื่อไหร่?  แต่จะต้องลงลึกไปถึงความชำนาญเฉพาะด้านและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจการทำงานในแต่ละขั้นตอน  รวมไปถึงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ติดขัดหรือเกิดปัญหาให้น้อยที่สุดในระหว่างปฏิบัติงาน

  

ผมขอยกตัวอย่างการวางแผนงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO9001:2008ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การจัดการกระบวนการทำงานต่างๆ รวมไปถึงการวางแผนงาน ให้เป็นระบบระเบียบและมีการพัฒนาแผนงานหรือกระบวนการทำงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การวางแผนยังต้องครอบคลุมและรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมการมาก่อนได้

ซึ่งตัวอย่างสามารถเห็นได้จากไซต์งานก่อสร้างทั่วไป  บางแห่งที่มีการวางแผนการจัดการไว้อย่างเป็นระบบ ไซต์งานจะค่อนข้างเรียบร้อยและดูมีความคืบหน้าอยู่สม่ำเสมอ  แต่บางแห่งที่ไม่มีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบไว้แล้ว  อาจพบว่าหน้างานไม่เรียบร้อย  ไม่ค่อยมีความคืบหน้า จัดวางเครื่องมือหรือวัสดุไม่เป็นระเบียบจนทำให้เกิดความเสียหาย  หรือแม้แต่การสั่งวัสดุที่ผิดพลาด  ก็จะมีผลทำให้การดำเนินงานติดขัดและอาจส่งผลต่อต้นทุน ในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก       ศิริพงษ์  จริตงาม
หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงใส่ใจต่อการวางแผนงานก่อสร้างรวมไปถึงการจดบันทึก
ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่างๆ  เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและ พัฒนาแนวทางป้องกัน  เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ลูกค้าจะได้บ้าน
ที่มีคุณภาพ ถูกหลักวิศวกรรม  มีฟังก์ชั่นตรงตามแบบสถาปัตย์ ในระยะเวลา ตามกำหนด และช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการลง ได้เช่นกันครับ

บริษัทรับสร้างบ้าน ด้วยมาตรฐานที่สากลยอมรับ ISO9001:2008
  ผังเว็บไซต์
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง รับสร้างบ้าน
หน้าแรก
ข่าวและกิจกรรม
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ

บทความพิเศษ
Let's Talk by 3D
เกี่ยวกับ ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง
ความเป็นมา
นโยบายคุณภาพ ISO9001:2008
คณะกรรมการ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ระบบและบริการ
 • ไม่มีเงิน ก็สร้างได้
 • Simple Solution
 • ระบบงานก่อสร้าง
 • การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน
แบบบ้าน ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง
Young Blood Series
     พื้นที่ 150-300 ตร.ม.
Superior Series
     พื้นที่ 301-400 ตร.ม.
Executive Series
     พื้นที่ 400 ตร.ม. ขึ้นไป
The PANO Series
     พื้นที่ 400 ตร.ม. ขึ้นไป

HOBC ศูนย์รับสร้างโฮมออฟฟิศ
     พื้นที่ 250 ตร.ม. ขึ้นไป

Media
ภาพผลงานบ้านสร้างเสร็จ
Youtube

เว็บไซต์ในเครือ
HOBC | ศูนย์รับสร้างโฮมออฟฟิศ
M-Prop | คุณมีที่ เรามีทาง

ติดต่อบริษัท
ร่วมงานกับเรา

เว็บไซต์พันธมิตร


สงวนลิขสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลโดย บริษัท ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง จำกัด  บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน ด้วยมาตรฐานที่สากลยอมรับ ISO9001:2008 โทรศัพท์ฺ (02) 375-3676 รองรับบน PC ที่ติดตั้ง IE6, IE8 และ Safari